Aantal Jonge Ondernemers Neemt toe

Aantal jonge ondernemers neemt toe

Het aantal jonge ondernemers neemt toe. Steeds meer jongeren tussen de 18 en 24 zijn een bedrijf gestart of zijn dat van plan. Daarnaast start een steeds groter aantal ondernemers omdat zij geen geschikt werk kunnen vinden. Dit blijkt uit een onderzoek van Panteia in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Steeds meer Jonge Ondernemers 

Het Nederlandse ondernemerslandschap verandert, meldt het persbericht op de website van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap van EZ. Vooral het aantal jonge ondernemers van de leeftijd 18 tot 24 jaar neemt toe. Het aandeel van die leeftijdsgroep is gegroeid van 8% naar 13%. Ook zijn er steeds meer jonge mensen die plannen maken om ondernemer te worden. Dit aandeel is van 14% naar 24% gestegen. In de leeftijdscategorie 25-34 dalen deze aantallen juist.

Nederland Ondernemender dan andere landen

Het totaal aantal ondernemers in Nederland is in 2014 licht gestegen. In 2014 was 9,5% van de beroepsbevolking actief betrokken bij het starten of voeren van een onderneming dat minder dan 3,5 jaar bestaat. Een jaar eerder was dat nog 9,3%. Deze ontwikkeling is volgens Panteia volledig toe te schrijven aan eentoename van het aantal starters dat in 2014 bezig was met het opzetten van een onderneming.

Het percentage Nederlandse ondernemers is relatief hoog in vergelijking met andere landen met een vergelijkbare economische ontwikkeling, aldus het onderzoeksbureau. Nederland neemt in 2014 de zesde plek in op de ranglijst van EU-landen ten opzichte van een achtste plek een jaar eerder. Bovendien zien Nederlanders bovengemiddeld vaak goede kansen om een eigen onderneming te starten en hebben zij relatief weinig angst te zullen falen, zeker nu de economie weer aantrekt.

Toch zijn er ook genoeg ondernemers die starten uit noodzaak, omdat zij geen geschikt werk konden vinden. “Het aandeel van deze laatste groep (…) was in Nederland altijd relatief laag maar is verdubbeld van 8% in 2013 tot 16% een jaar later,” aldus het onderzoeksbureau .

Er bestaat echter geen verband tussen de toename van het aantal jonge ondernemers en het aantal ondernemers uit noodzaak. “Door nood gedreven ondernemerschap komt onder jongvolwassenen juist het minst vaak voor.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *