Leveringsvoorwaarden

  1. Prijzen en bestellingen

De op deze website gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Bestellingen kunnen geplaatst worden via onze webshop (www.beaumont.nu), per e-mail (info@beaumont.nu), of schriftelijk (Assumburg 28, 2402 KS Alphen aan den Rijn). Bestellingen dienen minimaal te zijn voorzien van aflever- en fac­tuuradres (mogen hetzelfde zijn), titel(s) of ISBN en aantallen per titel c.q. ISBN.

 

  1. Voorraad

Van elke publicatie zijn nog minimaal vijf exemplaren op voorraad als deze nog op onze website vermeld wordt. Van het merendeel van onze uitgaven is echter nog een ruime voorraad aanwezig.

 

  1. Verzending

Verzending vindt plaats per PostNL. Beaumont behoudt zich echter het recht voor indien dit zinvoller is andere vervoerders in te schakelen. De kosten van verzending binnen Nederland bedragen €3,95.

Verzendkosten naar het buitenland worden wel apart in rekening gebracht. Berekend worden de werkelijke kosten, maar met een maximum van € 20,-.

Afhalen van een bestelling in Alphen aan den Rijn, is mogelijk na overleg en enkel op werkdagen.

 

  1. Retouren

Beaumont geeft geen publicaties in consignatie en hanteert geen recht van retour.

Misdrukken en beschadigde exemplaren worden niet gecrediteerd, maar kunnen ter omruiling worden geretourneerd, mits dit binnen één week na levering wordt gemeld en de retournering binnen één maand na leveringsdatum geschiedt.

Indien een verkeerde titel is besteld, mag deze worden geruild. Voorwaarde hiervoor is dat de verkeerde titel onbeschadigd wordt geretourneerd binnen de hierboven gestelde termijn (kosten voor koper), waarna Beaumont het juiste artikel zal aanreiken (kosten voor Beaumont).

 

  1. Betaling

Beaumont Quality Publications hanteert als regel dat een bestelling wordt uitgeleverd op het moment dat de betaling door Beaumont is ontvangen. Beaumont houdt zich het recht voor om voor kopers die herhaaldelijk bestellen en daar geen opvolging aan geven door te betalen een leveringsstop in te stellen.

 

  1. Korting

Bij afname van partijen met meer dan 20 exemplaren, hanteert Beaumont een korting (deze geldt voor particulieren, boekhandels, scholen, organisaties enzovoort) per aantal identieke exemplaren bij afname van:

  • 20 tot en met 50 exemplaren 10%
  • 50 tot en met 100 exemplaren 15%

Deze korting geldt uitsluitend voor bestellingen in één partij, aan één adres.

Bij grotere hoeveelheden (vanaf 100 exemplaren) kunt u contact met ons opnemen om een offerte aan te vragen.

 

  1. Eigendomsvoorbehoud

In uitzonderlijke gevallen waarin Beaumont de goederen al heeft geleverd voor de betaling is ontvangen, gaat het eigendom van de geleverde en gefactureerde goederen pas over op de afnemer, zodra deze de factuur volledig heeft voldaan, onverminderd de uit de wet voortvloeiende voorrechten en vorderingen van de uitgever, waaronder die tot ontbinding van de verkoopovereenkomst. De afnemer is niet gerechtigd deze goederen voordien te verpanden of anderszins rechtens of feitelijk aan derden over te dragen, noch deze te vervreemden anders dan in de normale bedrijfsvoering. In dit laatste geval treedt de verkoopprijs van rechtswege in de plaats van de verkochte goederen en geldt als aan de uitgever gecedeerd en overgedragen in mindering van zijn vorderingen op de afnemer. Voorts zullen de verkochte goederen in eigendom tot zekerheid blijven van de uitgever, zolang ook andere vorderingen door de afnemer nog niet zijn voldaan.

 

  1. Diversen

Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor het jaar 2015 en 2016 en kunnen zo nodig aangevuld worden met specifieke afspraken dan wel aanvullingen en/of wijzigingen. Voornoemde voorwaarden gelden in aansluiting op de voor­waarden van de Wet op de vaste boekenprijs (het voormalig Reglement Handelsverkeer).

 

Beaumont Quality Publications

Assumburg 28, 2402 KS Alphen aan den Rijn, Nederland

tel.: 0172 44 1952

Email: info@beaumont.nu

Internet: www.beaumont.nu

Handelsregister: KvK 28103898

BTW nummer: NL8141 39 711 B01