Cover Interne Audit

De Interne Audit – Stap voor Stap

€23,62 incl. BTW

De Interne Audit – Stap voor Stap brengt alle aspecten van een interne audit op een overzichtelijke manier aan de orde komen. Interne audits zijn inmiddels een effectieve managementtool gebleken bij de zelfevaluatie van kwaliteits-, milieu-, (voedsel)veiligheids- en andere managementsystemen.

Maar het afnemen van een interne audit is (als men het goed wil doen) een complexe zaak, waarbij de nodige eisen aan de auditor en zijn of haar kennis en kunde gesteld worden.

Peter H. de Dreu en Jan Hulzenbos hebben vele jaren cursussen gegeven over het onderwerp en hebben honderden mensen opgeleid tot interne auditor. Ook vervulden zij ontelbare keren zelf de taak van auditor bij grote en kleine bedrijven in elke denkbare sector. Zij hebben dus vaak genoeg ervaren hoe auditors hun werk moeten doen en hoe de mensen die het ‘lijdend voorwerp’ van een interne audit zijn, reageren op die audit en op de mensen die deze audits afnemen.

Die kennis en kunde uit de praktijk hebben zij vastgelegd in diverse boeken, waarvan echter ‘De Interne Audit, stap voor stap’ (in de wandelgangen wel ‘Het Grijze Boekje’ genoemd!) wel het meest geroemde en bekende is.

In deze publicatie wordt elk aspect van een deugdelijke interne audit stap voor stap doorgenomen. Met dit boek wordt de aankomende, maar ook de al actieve interne auditor, geholpen om zich op een goede en verantwoorde manier van zijn belangrijke taak te kwijten.

Productbeschrijving

Auteur(s): Peter H. de Dreu

ISBN: 978-90-809277-01-6

We hebben dagelijks te maken met risico’s. Meestal realiseren we ons dit niet omdat risico’s zich zowel positief als nega­tief kunnen manifesteren. Zo is ondernemen per definitie risi­co’s nemen. Veel van deze ondernemingen floreren omdat het nemen van risico’s goed is uitgepakt. Maar er sluiten nog dagelijks ondernemingen de boeken omdat risico’s verkeerd zijn ingeschat.

Risico’s schuilen vaak in onverwachte hoek­jes. Vele jaren geleden ontstond er een gigantische ontploffing bij een bedrijf in Uithoorn. De oorzaak bleek uiteindelijk te zitten in het foutief overschrijven van een receptuur. Wie verwacht zoiets nu ?

De praktijk is evenwel dat juist de meest onver­wachte gebeurtenissen ont­staan uit het niet onder­kennen van risicovolle situa­ties. Veelal is het be­drijfs­blindheid dat

Er zijn in de wereld van het management vele soorten audits bekend. Heel belangrijke audits zijn echter de certificatie-audit en – min of meer in het verlengde daarvan – de interne audit. Omdat de certificatie-audit door onafhankelijke, onpartijdige derden uitgevoerd dient te worden, levert dat doorgaand geen echte problemen op. Hooguit dat men het aan het eind eens of oneens is met elkaar. En daar valt dan door volwassenen onder elkaar best over te praten.

Anders ligt dat bij een interne audit. Deze wordt immers door eigen mensen afgenomen bij collega’s. Niet alleen komt daarbij dan te vaak de loyaliteit ten opzichte van de collega en/of van de eigen organisatie in de knel, maar ook is daar intern vaak weinig animo voor. Men heeft het immers al zo druk en dan komt die ene collega ook nog even belangrijk doen en vragen naar de bekende weg…

Het is dus zinnig dat een interne auditor duidelijk weet wat zijn taak is en op welke wijze hij of zij daar invulling aan moet geven.

Peter H. de Dreu en Jan Hulzenbos hebben vele jaren cursussen gegeven over het onderwerp en hebben honderden mensen opgeleid tot interne auditor. Ook vervulden zij ontelbare keren zelf de taak van auditor bij grote en kleine bedrijven in elke denkbare sector. Zij hebben dus vaak genoeg ervaren hoe auditors hun werk moeten doen en hoe de mensen die het ‘lijdend voorwerp’ van een interne audit zijn, reageren op die audit en op de mensen die deze audits afnemen.

Die kennis en kunde uit de praktijk hebben zij vastgelegd in diverse boeken, waarvan echter ‘De Interne Audit, stap voor stap’ (in de wandelgangen wel ‘Het Grijze Boekje’ genoemd!) wel het meest geroemde en bekende is.

In deze publicatie wordt haarfijn uit de doeken gedaan wat een interne audit is, wordt aangegeven dat daar en draagvlak binnen de organisatie voor nodig is en wat je wel en wat je niet moet doen om zo’n draagvlak te creëren en te onderhouden. Ook wordt ingegaan op een auditverdrag, de noodzaak van zo’n verdrag en de consequenties ervan. Verder komt aan bod aan welke eisen een interne auditor dient te voldoen (onder meer: • procesmatig kunnen denken; • het kunnen inleven in processen; •kennis van normeisen; • kunnen interviewen; • beschikken over sociale vaardigheden; en • beschikken over schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden). Voordat dan wordt ingegaan op de auditfasen, wordt nog melding gemaakt van alle ins en outs met betrekking tot de planning van interne audits.

De audit zelf wordt dan stap voor stap doorgenomen. Daarbij wordt uitgegaan van een deugdelijke voorbereiding (en hoe dat dient te gebeuren komt expliciet aan de orde), waarna de uitvoering aan de beurt komt, gevolgd door de rapportage-fase. En dan een heel belangrijk stadium van de aanpak: de opvolging van de interne audit. Uiteindelijk komt dan de afronding en het vaststellen van de mate van effectiviteit van de interne audit aan bod.

Het boek geeft veel adviezen en tips, gaat ook nog in op multidisciplinaire audits (dus audits voor meerdere managementsystemen), geeft veel voorbeelden en ook nog eens diverse handige hulpmiddelen in de vorm van lijstjes en schema’s.

Met dit boek wordt de aankomende, maar ook de al actieve interne auditor, geholpen om zich op een goede en verantwoorde manier van zijn belangrijke taak te kwijten.

 

Reviews

Er zijn nog geen reviews.

Schrijf als eerste een review “De Interne Audit – Stap voor Stap”