cover_KijkOpK

Kijk op Kunststoffen

€22,94 incl. BTW

Er zijn maar weinig mensen die over de gave beschikken de meest ingewikkelde materie op een begrijpelijke wijze te verwoorden. Professor A.K. van der Vegt is er echter een van. Dat is overduidelijk gebleken uit zijn voorgaande boeken. Deze laatste publicatie van zijn hand, die relatief kort voor zijn overlijden verscheen, vormt daarop geen uitzondering. Waarschijnlijk is dat de reden dat veel opleidingsinstituten in Nederland en België deze uitgave op hun lijst met studieboeken hebben staan.

‘Kijk op Kunststof’ gaat in op het gedrag en de eigenschappen van polymeren. Na een heldere inleiding over de gedachtegang die aan het boek ten grondslag ligt, komt het eerste punt aan de orde: Zijn polymeren vast, vloeibaar of..? Het antwoord verrast. En dat verrassende vindt u ook verder in deze uitgave. ‘Het ene polyetheen is het andere niet’ is de boeiende titel van het volgende hoofdstuk, waarna in hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de vraag ‘Hoe stijf zijn polymeren?’. Verder komen aan bod de verweking, rubber, het belang van ketenlengte, kruip, breuk, het mengen van polymeren, kristallisatie en co-polymeren.

Al met al een intrigerend werk van de enige Nederlandse kunststofgoeroe dat niet alleen boeiend is als studiemateriaal, maar ook als leesvoer voor iedereen die iets met kunststof te maken heeft.

Productbeschrijving

Auteur(s): prof. A.K. van der Vegt †

Wie over kunststoffen praat, spreekt over scheikunde. En scheikunde is een vakgebied dat door de meeste mensen als moeilijk en complex wordt beschouwd. Professor A.K. van der Vegt (die van 1980 tot 1988 hoogleraar Polymeerkunde was aan de Technische Universiteit Delft) was echter een van de weinige mensen die de kunst verstond de meest ingewikkelde onderdelen van zijn vakgebied op een begrijpelijke, heldere manier op papier te zetten.

Dat maakte dat zijn boeken bij verschijnen al klassiekers waren en bleven.

Dat geldt ook voor deze uitgave, Kijk op Kunststoffen, die professor Van der Vegt bij Beaumont Quality Publications onderbracht. Gebaseerd op een succesvolle serie artikelen in het tijdschrift ‘Kunststof Magazine’ zag ‘Kijk op Kunststoffen’ het levenslicht.

De serie artikelen over tal van facetten die betrekking hebben op het gedrag en de eigenschappen van polymeren, werd door professor Van der Vegt onder de loep gelegd. Hij verbeterde, herschreef, vulde aan en kwam uiteindelijk aan met een boekuitgave die nog altijd in binnen- en buitenland als verplichte lectuur wordt aangewezen voor iedere student die met polymeren van doen heeft. En ondanks dat het werk geruime tijd geleden werd geschreven, heeft het nog steeds niets van zijn zeggenschap verloren.

Professor Van der Vegt stelt dat de wereld van de kunststoffen veel vragen oproept. Vragen die veelal niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Tussen de eigenschappen van de keten en de praktische eigenschappen van het polymeer, ligt het gebied van de basiseigenschappen. Om op een enigszins zinnige manier over structuur/eigenschappen-relaties te kunnen spreken is het noodzakelijk dat we dat gebied kennen. De meeste boeken ploegen de drie gebieden (eigenschappen keten, eigenschappen polymeer en basiseigenschappen) achtereenvolgend door en laten hier en daar verbanden zien.

Professor Van der Vegt koos voor een indeling met elf hoofdstukken, waarbij voor elk hoofdstuk een onderwerp werd gekozen dat van praktisch belang is, maar waarin diverse aspecten van de structuur/eigenschappen-relaties aan de orde gesteld worden. Waar van toepassing, wordt in een hoofdstuk naar andere(n) verwezen. Zo komen achtereenvolgens vragen aan de orde als: Zijn polymeren vast, vloeibaar of..? Het antwoord verrast. En dat verrassende vindt u ook verder in deze uitgave. ‘Het ene polyetheen is het andere niet’ is de boeiende titel van het volgende hoofdstuk, waarna in hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de vraag ‘Hoe stijf zijn polymeren?’. Verder komen aan bod de verweking, rubber, het belang van ketenlengte, kruip, breuk, het mengen van polymeren, kristallisatie en co-polymeren.

Al die materie – gepresenteerd op een overzichtelijke, heldere, praktische en vooral begrijpelijke wijze – maken dit boek tot een ‘must’ voor iedereen die polymeren als onderdeel van zijn of haar vakgebied ziet of wil maken.

Reviews

Er zijn nog geen reviews.

Schrijf als eerste een review “Kijk op Kunststoffen”