Cover Management Review – Stap voor Stap

Management Review – Stap voor Stap

€23,62 incl. BTW

Wereldwijd zijn miljoenen bedrijven actief met het opzetten en/of onderhouden van managementsystemen. De reden daarvoor is meestal wat egoïstisch. Men hoopt zo een certificaat te behalen, hoopt een betere partij te zijn enzovoort. Op zich is daar niets mis mee. Maar daarbij wordt vaak voorbij gegaan aan de essentie: zorgt het systeem ervoor dat de klant krijgt wat hij wil c.q. verwacht? Essentieel voor een deugdelijk zorgsysteem is dan ook de directiebeoordeling, ook wel een management review genoemd.

Maar veel managers mijden zo’n review of maken er zich met een Jantje-van-leiden vanaf. Vaak wordt nog gedacht dat een management review een beoordeling van het management inhoudt. Maar het is een beoordeling ván het systeem dóór het management. Beoordeeld dient periodiek te worden of het systeem dat wordt gehanteerd nog steeds leidt tot wat de markt wil. Verbijsterend is dat er in de achterliggende decennia zo weinig over het management review is gepubliceerd. Dit boek vult die leemte op. Op een leesbare en begrijpelijke manier. Geen wonder dat deze uitgave op dit vlak een klassieker is die enkel van een bestsellerstatus wordt weggehouden door het onbegrip over management reviews.

Categorieën: ,

Productbeschrijving

Auteurs: Peter H. de Dreu
ISBN: 978-90-79452-06-4

Essentieel voor een deugdelijk zorgsysteem is de directiebeoordeling, ook wel management review genoemd. Te vaak wordt dan gedacht aan een beoordeling van het management, maar bedoeld wordt een beoordeling van het systeem dóór het management.

ISO-normen, zoals ISO 9001, 14001 e.a. maken daar melding van: ‘De directie moet het systeem periodiek beoordelen, om te zorgen dat het geschikt en doeltreffend is.’ Realiteit is dat veel organisaties zich daar een beetje vanaf maken. De reden? In de praktijk blijkt dat niet goed duidelijk is wat zo’n directiebeoordeling/management review eigenlijk inhoudt. Anderzijds komt het doordat deze beoordeling los wordt gezien van de business-cyclus. Vaak wordt ook gedacht dat een management review een beoordeling ván het management inhoudt. Maar het is een beoordeling ván het systeem dóór het management. Beoordeeld dient periodiek te worden of het systeem dat wordt gehanteerd nog steeds leidt tot wat de markt wil.

In hoofdstuk 1 van deze uitgave wordt ingegaan op managementsystemen in het algemeen. In het tweede hoofdstuk wordt gekeken naar de structuur van managementsystemen en de rol van een management review daarin. In hoofdstuk 3 wordt dan zeer uitgebreid aandacht besteed aan de voorbereiding van een deugdelijk management review, waarna in het vierde hoofdstuk de uitvoering (met aandacht voor normspecifieke aspecten) aan de orde komt. Het vijfde hoofdstuk is gewijd aan het vaststellen van organisatiekosten, het zesde aan de invloed van een bedrijfscultuur op een managementsysteem en hoofdstuk 7 gaat in op de wijze waarop een managementsysteem actueel kan worden gehouden. In het achtste en laatste hoofdstuk wordt dan gekeken naar de management review van en door certificatie-instellingen.

Verbijsterend is dat er in de achterliggende decennia zo weinig over het management review is gepubliceerd. Dit boek vult die leemte op. Op een leesbare en begrijpelijke manier. geen wonder dat deze uitgave op dit vlak een klassieker is die enkel van een bestsellerstatus wordt weggehouden door het onbegrip over management reviews.

Reviews

Er zijn nog geen reviews.

Schrijf als eerste een review “Management Review – Stap voor Stap”