Winkelmand bekijken “Lean Six Sigma – Stap voor Stap” is toegevoegd aan uw winkelmand.
Cover isicoManagement – Stap voor Stap

Risicomanagement – Stap voor Stap

€23,62 incl. BTW

Risico’s sluiten we het liefst uit. Vandaar dat verzekeringsmaatschappijen het zo goed hebben. Mensen kijken namelijk naar de consequenties van iets en maken dan een afweging: nemen we het risico of nemen we het niet? De gevolgen van het afbranden van je huis zijn groot. De financiële nasleep zou voor velen onoverkomelijk zijn en dus verzekeren we dat risico. Maar dat maakt nog niet dat de sentimentele waarde die met een brand ontstaat niet groot is of dat de gevolgen van persoonlijke aard (levens of blijvend letsel) daarmee zijn uitgesloten. Daarom proberen we die risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. Door gedrag, door hulpmiddelen (brandmelders, blusapparatuur enzovoort), door gebruik van materialen enzovoort.

In het bedrijfsleven is dat niet anders. Ook daar wil men graag risico’s zoveel mogelijk indammen. De gevolgen van een onvoorziene situatie kunnen immers enorm zijn. Zowel financieel als anderszins. Zeker nu de claimcultuur ook in West-Europa steeds meer voet aan de grond krijgt. Volkswagen kan u er alles over vertellen…

Daarom wordt risicomanagement steeds populairder. Bij bedrijven, bij instellingen als ziekenhuizen en dergelijke, maar ook bij de overheid. Want men is immers druk bezig te regelen dat u die straks ook verantwoordelijk mag houden voor hun missers…

Grote vraag is: hoe zet u nu een adequaat risicomanagementsysteem op? Hoe zorgt u ervoor dat met alles rekening wordt gehouden? Hoe onderkennen we risico’s? Hoe beoordelen we ze? Enzovoort. Ook is belangrijk welke invloeden normen als ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), OHSAS 18001 (arbo), VCA (veiligheid) en tal van voedselveiligheidsnormen hebben op een risicomanagementsysteem. Waar zit zo’n systeem ondergebracht in het INK-managementmodel c.q. het EFQM-model? En hoe staat het met het certificeren van risicomanagementsystemen? Enfin, er zijn heel wat vragen te stellen. Dit boek geeft u antwoord op het merendeel van die vragen. Op een heldere manier. En neemt het hele proces om tot een verantwoord risicomanagementsysteem te komen met u door. Stap voor stap.

 

Uitverkocht

Productbeschrijving

Auteur(s): Peter H. de Dreu

ISBN: 978-90-79452-03-3

We hebben dagelijks te maken met risico’s. Meestal realiseren we ons dit niet omdat risico’s zich zowel positief als nega­tief kunnen manifesteren. Zo is ondernemen per definitie risi­co’s nemen. Veel ondernemingen floreren omdat het nemen van risico’s goed is uitgepakt. Maar er sluiten nog dagelijks ondernemingen de deuren omdat risico’s verkeerd zijn ingeschat.

Risico’s schuilen vaak in onverwachte hoek­jes. Jaren geleden ontstond er een gigantische ontploffing bij een bedrijf in Uithoorn. De oorzaak bleek uiteindelijk te zitten in het foutief overschrijven van een receptuur. Wie verwacht zoiets nu? Op zoiets kun je je toch niet voorbereiden? Maar dat is niet zo.

De praktijk leert dat juist de meest onver­wachte gebeurtenissen ont­staan uit het niet onder­kennen van risicovolle situa­ties. Veelal is het een vorm van be­drijfs­blindheid die leidt tot ongewenste gebeurtenissen. Be­drijfsblindheid resul­teert in routine waar­over niet meer wordt nagedacht. Vandaar dat het vaak moeilijk is risi­co’s te onder­kennen die kunnen leiden tot ongewenste gebeur­tenissen.

De meesten van u gaan dagelijks naar hun werk, met eigen ver­voer dan wel met openbaar vervoer. Jaarlijks sneuvelen er vele hon­derden in dat verkeer of belanden gewond in een zie­kenhuis. Toch weerhoudt ons dat niet om ook de volgende dag weer, al dan niet blij gemoed, naar ons werk te gaan.

Toch zijn er velen die bewust risico’s nemen. Ze gaan bungy jumpen of proberen de Mount Everest te beklimmen. Dit boek is niet voor hen bedoeld, hoewel wij de mening zijn toegedaan dat ook zij iets kunnen leren van dit boek. Dit boek is bedoeld voor leidinggevenden in het bedrijfsleven en bij overheden die zich bewust of onbewust dagelijks met risico’s te maken hebben. Hoe stel je vast dat er risico’s zijn, hoe voorkom je dat deze risi­co’s leiden tot ongewenste gebeurtenissen en hoe leer je on­derkende risico’s te beheersen? We noemen dit risicomanage­ment en dat is nodig omdat we steeds meer terecht komen in een claimcultuur naar Amerikaans voorbeeld. Het gevolg is een zerotolerantie ten opzichte van zaken die fout gaan.

Wel moe­ten we ons ervan bewust zijn dat een leven zonder risico’s eigenlijk niet bestaat. Het betekent tevens, dat er tal van risico’s zijn die we beter kunnen accepteren dan ze tegen hoge kosten trach­ten te vermijden. Dit boek geeft stap voor stap aan wat we onder risico’s verstaan, hoe deze te kwalificeren en te leren beheersen.

Omdat velen van u werken in een omgeving waarin gecertificeer­de gedocumenteer­de managementsystemen een rol spelen zal ook hier per referentiekader ingegaan worden op de aspecten van risicomanagement. Ten slotte wordt ingegaan op Risk Based Certification, een certificatiesysteem dat gericht is op de risicofactoren binnen een onderneming.

Hoewel de auteur, Peter H. de Dreu zijn sporen op dit vakgebied heeft verdiend, kreeg hij bij het samenstellen van dit boek steun en hulp van Peter Denis (DNV Certification), een expert op het gebied van risicomanagement.

Reviews

Er zijn nog geen reviews.

Schrijf als eerste een review “Risicomanagement – Stap voor Stap”