TOP, een excellente organisatie met het INK-managementmodel Cover

TOP – Een excellente organisatie met het INK-managementmodel

€66,51 incl. BTW

Het INK-managementmodel staat vandaag de dag niet meer echt in het centrum van de belangstelling. Toch is het nog altijd een uitstekend houvast voor managers om te zorgen dat alle essentiële elementen van een organisatie de nodige aandacht krijgen. Het INK-managementmodel verschilt inhoudelijk niet bijster veel van het (internationale) EFQM-model, dat op zijn beurt weer het nodige van de Baldrige Award in zich heeft. Het model is uiterst handig, omdat het een schematische weergave geeft van alle zaken die elke organisatie nodig heeft. Het begint in feite met de aandachtspunten die in een organisatie geregeld moeten zijn: met een leider, die zijn of haar visie omzet in Beleid en Strategie, daar dan Mensen en Middelen bij nodig heeft en het werk vertaalt naar Procedures. Deze procedures hebben gevolgen voor diverse partijen. Zo noemt het INK-model Klanten en Partners, Medewerkers en de Maatschappij. Hun bevindingen zijn dan van invloed op het resultaat waarmee Bestuur en Financiers worden geconfronteerd. Dan is er nog een terugkoppeling (Verbeteren en Vernieuwen), want elke organisatie kan leren van haar successen en falen. En daarna begint de cyclus opnieuw.

De zgn. Organisatiegebieden worden in het eerste deel van deze cassette behandeld. Elk aandachtspunt wordt behandeld en voorzien van kanttekeningen, adviezen en tips uit de praktijk. Het tweede deel focust zich op de Resultaatgebieden en doet daarmee hetzelfde. Al met al is de set boeken een waardevol naslagwerk waarin in feite alle aspecten van een organisatie of onderneming aan de orde komen.

Productbeschrijving

Auteur(s): A.H.M. Tempelaars

ISBN: 978-90-79452-05-7

Luxe cassette met twee hardcover boeken

Het INK-managementmodel – dat als twee druppels water lijkt op het internationale EFQM-model – is weinig anders dan een hulpmiddel waarin de essentiële aspecten van een organisatie zijn geordend. In totaal telt het model negen aandachtsgebieden. Vijf daarvan zijn de zgn. Organisatiegebieden, de resterende vier zijn de Resultaatgebieden. Als extra is er dan nog de terugkoppeling die het leermoment van een organisatie in zich bergt.

Het INK-managementmodel was vooral in de jaren ’90 een hot item, verloor veel van haar zeggenschap doordat het model te vaak werd gewijzigd (eigenlijk hoofdzakelijk door benamingen te veranderen waardoor steeds meer onduidelijkheid werd gecreëerd), maar is nog altijd een waardevol instrument voor wie er werk van wil maken. Het model zorgt er namelijk voor dat alle aspecten die er in een organisatie toe doen, aandacht krijgen. Ook maakt het de managers mogelijk zich te focussen op de resultaten die de activiteiten van een organisatie zouden moeten opleveren.

Het eerste deel van de fraai uitgevoerde cassette met twee hardcover boeken, gaat over de vijf linkervelden van het model, over de zgn. organisatiegebieden. Dat zijn achtereenvolgend:

● Leiderschap,

● Strategie en Beleid,

● Management van Medewerkers,

●Management van Middelen, en

● Management van Processen.

Aan elk van die aandachtsgebieden is een hoofdstuk gewijd waarin wordt uitgelegd waar het nou precies over gaat, hoe u kunt analyseren hoe uw organisatie er voor staat, waarin het onderwerp wordt neergezet in relatie tot de vier dimensies (activiteit, proces, organisatie en keten) en waarin wordt ingegaan op de leer- en verbetermogelijkheden. Het klinkt waarschijnlijk complex, maar is door Tempelaars op een duidelijke en praktische manier neergezet.

Het tweede boek van de cassette is gewijd aan de vier Resultaatgebieden en de terugkoppeling met de naam Leren en Verbeteren. Die Resultaatgebieden zijn achtereenvolgend:

● Klanten en Partners,

● Medewerkers,

● Maatschappij,

● Bestuur en Financiers (voorheen betiteld als Eindresultaten, wat een betere benaming was).

Als slot is er dan nog de terugkoppeling (soms wel betiteld als het tiende aandachtsgebied), namelijk Verbeteren en Vernieuwen. Als afronding heeft het tweede boek dan nog een aantal pagina’s, dat gewijd is aan het probleemoplossingsproces.

In eerste instantie deinzen mensen nog wel eens terug voor de aanschaf van deze cassette. Maar zodra ze zich realiseren dat ze niet alleen twee uitstekend verzorgde hardcover boeken krijgen in een luxe cassette, is die eerste impuls vaak al snel overwonnen. Daarbij moet men beseffen dat elke organisatie (groot of klein, industrieel of dienstverlener, profit of non-profit) baat kan hebben bij een kijkje naar de eigen organisatie op basis van het INK-model.

Reviews

Er zijn nog geen reviews.

Schrijf als eerste een review “TOP – Een excellente organisatie met het INK-managementmodel”